Ταχύρυθμα Σεμινάρια Microblading

<<Τι θα μάθετε>>

 • Τι είναι η μικροχρωμάτωση
 • Ανάλυση ,Προσέλκυση πελατών και καθοδήγηση
 • Παρακολούθηση της προόδου του πελάτη (Κίνδυνοι και μέτρα προφύλαξης)
 • Αλλοιώσεις του Δέρματος σχετικές με την μικροχρωμάτωση
 • Πρόληψη μολύνσεων και μετάδοσης ασθενειών
 • Ασηψία, Αντισηψία, Απολύμανση, Αποστείρωση
 • Υγιεινή και προσωπική προστασία, Πρωτόκολλα προσωπικής επικινδυνότητας
 • Πρώτες βοήθειες
 • Χώροι Εργασίας και Συσκευές, Εξοπλισμός
 • Εξειδικευμένα Προϊόντα
 • Κατανόηση Χρωμάτων και Επιλογή
 • Εφαρμογή Χρωστικών Εξέλιξη και Διόρθωση
 • Μελέτη Προσώπου
 • Σχεδιασμός Φρυδιών Βλεφάρων και Χειλιών
 • Τεχνικές και Παράμετροι
 • Εφαρμοσμένες Τεχνικές Φρυδιών
 • Εφαρμοσμένες Τεχνικές Χειλιών
 • Εφαρμοσμένες Τεχνικές Βλεφάρων
 • Μικροχρωμάτωση Φρυδιών - Χειλιών - Βλεφάρων

Eυέλικτο ωράρια και ιδιαίτερα κατόπιν συνεννόησης.Παρεχεται βεβαίωση παρακολούθησης και από ΚΔΒΜ βεβαίωση σπουδών εφόσον ζητηθεί. Συνεχής επιμόρφωση και επίβλεψη μετά το πέρας του σεμιναρίου με αδειούχο και πιστοποιημένο εκπαιδευτή ενηλικων .Τα σεμινάρια θα πραγματοποιούνται στον όμορφο,καλαίσθητο και σύγχρονο χώρο του Future Nails Studio στην οδό Γράμμου 5 στη Καλλιθέα. Είναι έξω από τον ΗΣΑΠ της Καλλιθέας και απέναντι από την αφετηρία λεωφορείον. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2114130250 & 6948462791